Jak wygląda nabożeństwo pogrzebowe?

Uczestnictwo w pogrzebie nigdy nie należy do przyjemności. Najgorsze doświadczenia towarzyszą człowiekowi podczas pogrzebów, w których chowana jest bliska osoba. Ból towarzyszący osobom, które żegnają kogoś bliskiego jest trudny do wyobrażenia. Niestety tak jednak skonstruowany jest nasz świat, że każdego z nas czeka odejście. Pogrzeb jest ceremonią kościelną, która odbywa się na życzenie rodziny zmarłego. Jest to wydarzenie, które z góry zaplanowane i wszelkie czynności wykonywane podczas jego celebracji są dosyć powtarzalne.

W kościele rzymskokatolickim Msza Święta pogrzebowa ma pewną formułę, która jest podobna w każdej parafii i w każdej części kraju. Generalnie tego typu nabożeństwo można porównać do tradycyjnej Mszy niedzielnej, jednak występują pewne różnice.

Typowy pogrzeb w obrządku rzymskokatolickim

 1. Na początku w kaplicy cmentarnej, gdzie znajduje się trumna zmarłego, odbywa się modlitwa z udziałem księdza, który po jej zakończeniu składa wyrazy współczucia pogrążonej w smutku rodzinie. Następnym etapem jest procesja do kościoła, w czasie której śpiewane są pieśni żałobne. Trumna ze zmarłym jest przenoszona albo przewożona do kościoła i stawia się ją przed ołtarzem, na podwyższeniu(katafalku). Wokół trumny rozkładane są świece.
 2. Kolejny etap to już rozpoczęcie eucharystii, na którą składają się następujące elementy:
  • pozdrowienie rodziny zmarłego przez kapłana oraz zwrócenie uwagi na to, że śmierć ma chrześcijański wymiar, co oznacza, że zmarły może zostać zbawiony;
  • liturgia słowa, w której występują czytania, ewangelia oraz homilia, podczas której kapłan często opowiada o życiu zmarłego, a także ukazuje jego śmierć w świetle chrześcijańskich wierzeń;
  • kolejnym etapem mszy jest ofiara eucharystyczna, podczas której zgromadzeni wierni przyjmują komunię świętą;p
  • pod koniec celebrans poleca duszę zmarłego Panu Bogu. Podczas sprawowanej mszy pogrzebowej, kapłan w odpowiednim momencie kropi trumnę zmarłego poświęconą wodą, a także okadza przy pomocy kadzidła.
 3. Po zakończeniu ceremonii w kościele, rozpoczyna się procesja z trumną zmarłego w stronę cmentarza. Podczas „marszu” śpiewane są pieśni żałobne, które są stosowne do okazji jaką jest pogrzeb kościelny. Po dotarciu do miejsca, gdzie trumna ma być złożona, procesja się zatrzymuje. Ksiądz oraz wierni zaczynają modlitwy. W tym momencie dopuszczalne jest wygłoszenie mowy pogrzebowej przez krewnych, jednak nie jest to popularny zwyczaj w Polsce. Kolejnym krokiem jest złożenie trumny ze zmarłym do grobu oraz zasłonięcie płyty nagrobnej.

Kiedy pogrzeb nie jest możliwy?

Kodeks kanoniczny przewiduje pewne przypadki, podczas zaistnienia których ksiądz może odmówić pogrzebu zmarłemu. Dotyczy to osób, które:

 • były za życia jawnymi grzesznikami
 • wybrały spalenie ciała z motywów, które nie są zgodne z wiatą katolicką
 • w czasie życia porzucili wiarę chrześcijańską, były heretykami, schizmatykami

W praktyce jednak rzadko zdarzają się takie sytuacje. Obecnie kościół staje się coraz bardziej liberalny.

Podsumowanie

Powyższy opis przedstawia typowy obrzęd pogrzebu rzymskokatolickiego w naszym kraju. Zdecydowana większość ceremonii wygląda tak. Oczywiście zdarzyć się mogą pewne różnice, z różnych powodów. Kluczowe są zwyczaje panujące w danej części kraju, czy w danej parafii. Ponadto wola rodzina także może mieć wpływ na pewne zmiany w przebiegu ceremonii.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *